Bij ziekte

Kinderziektes en besmettelijke ziektes moeten, voordat u het kind brengt, telefonisch gemeld worden. Bij besmettelijke ziektes dient u het kind thuis te houden. Dit geldt ook voor koorts (38,5 graden).

Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden.Bovendien vindt op een kinderdagverblijf groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven.

Als het kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, neemt de pedagogisch medewerker altijd contact op met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerker van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt. Kinderen mogen op het kinderdagverblijf niet naar bed worden gebracht wanneer de lichaamstemperatuur 38,5 graden of hoger is.

Bij ongevallen met lichamelijk letsel en acute ziektegevallen, waarbij de hulp van een arts nodig is, neemt het kinderdagverblijf direct contact op met de huisarts en ouders.

Inhalen

Omdat wij een service verlenend kinderdagverblijf zijn, bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg binnen twee maanden, alsnog gebruik te maken van de gemiste dagdelen.

Toedienen van medicijnen

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een formulier Geneesmiddelenovereenkomst in te vullen en te onderteken waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. U kunt een medicijnverklaring achter in het boekje van uw kind vinden zodat u deze thuis alvast kan invullen.

Voor meer informatie bij ziekte zie ons protocol Zieke kinderen en medicijnen onder de ouder inlog.