Plaatsing

Wat gebeurt er na uw inschrijving?

U ontvangt van kinderdagverblijf Puk een plaatsingsovereenkomst in tweevoud, de algemene voorwaarden kinderopvang, het informatieboekje en een offerte voor aanvraag voor de tegemoetkoming van het Rijk, welke via de Belastingdienst wordt uitgekeerd. Indien u met de plaatsingsovereenkomst akkoord gaat, dan zouden wij graag één van de door u ondertekende exemplaren retour ontvangen.

Mocht er op de dagen die uw voorkeur hebben geen opvang geboden kunnen worden dan zullen wij dit met u bespreken. Kinderen kunnen voor hele en/of halve dagen geplaatst worden, een plaatsing van minimaal twee dagdelen is echter verplicht. Bij een vrijgekomen kindplaats bepaalt de directie van Kinderdagverblijf Puk welk kind in aanmerking komt voor plaatsing volgens de voorrang- en plaatsingscriteria.

In de volgende gevallen spreekt men van voorrang:

  • Plaatsing intern (wijziging of hoeveelheid dagen)
  • Broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen

Contractduur

Het contract loopt vanaf de contractdatum tot de dag dat uw kind vier jaar wordt. Eerder stopzetten is mogelijk op basis van onderstaande voorwaarden.

Opzeggen en wijzigen

Opzegging of wijziging dient u schriftelijk of digitaal door te geven. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Is de opvang nog niet gestart? Dan heeft u tot één maand vóór de ingangsdatum de mogelijkheid om de plaatsingsovereenkomst te annuleren en/of dagdelen te minderen. Bij annulering van het gehele contract of bij vermindering van dagdelen worden er € 50,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleert of wijzigt u het contract binnen 1 maand voor de ingangsdatum? Dan geldt de opzegtermijn van 1 maand. De opvangkosten, vanaf startdatum van het contract tot datum van opzegging, worden bij u in rekening gebracht.