BIJ ZIEKTE

Kinderziektes en besmettelijke ziektes moeten, voordat u het kind brengt, telefonisch gemeld worden. Bij besmettelijke ziektes dient u het kind thuis te houden. Dit geldt ook voor koorts (38,5 graden).

Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt er bij kinderopvang Puk groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven.

Als het kind op de opvang ziek wordt, neemt de pedagogisch medewerker altijd contact op met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerker van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt. Kinderen mogen op het kinderdagverblijf niet naar bed worden gebracht wanneer de lichaamstemperatuur 38,5 graden of hoger is.

Bij ongevallen met lichamelijk letsel en acute ziektegevallen, waarbij de hulp van een arts nodig is, nemen wij direct contact op met de huisarts en ouders.

Toedienen van medicijnen
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven en thuis al een toegedient zijn. Ouders dienen een formulier Geneesmiddelenovereenkomst in te vullen en te onderteken waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. U kunt op locatie een medicijnverklaring invullen of via onderstaande link, uitprinten, invullen en op de groep afgeven.


 
© 2022 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap