DAGOPVANG GROEPEN

Kinderdagverblijf Puk heeft de beschikking over twee groepen en een extra grote buitenspeelruimte. Daarnaast bieden we voor de grote peuters op maandag en dinsdag extra uitdaging aan op de Pukkie+ groep.

Baby-/dreumesgroep (Ukkies)
Voor jonge baby’s en dreumesen heeft “Puk” een speciale babygroep. Daardoor krijgen de pedagogisch medewerkers alle tijd voor verzorging en knuffelmomenten voor de allerjongsten. Baby’s hebben een eigen dagritme. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de individuele eet- en slaaptijden van uw kind en de gewoonten en wensen van ouders. Naarmate uw baby ouder wordt, wordt dit eigen dagritme geleidelijk losgelaten en zal uw baby deelnemen aan het dagritme van kinderdagverblijf Puk.

Dreumes-/peutergroep (Pukkies)
Bij de Pukkies (vanaf ongeveer 2 jaar tot 4 jaar oud) hebben kinderen veel vriendjes in dezelfde leeftijd waardoor ze meer spelen op eigen niveau. Doordat de kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep zijn kunnen we het spelmateriaal en het activiteiten programma specifiek afstemmen op hun behoefte en ontwikkelingsniveau. Er wordt op vaste tijden gegeten en gedronken. De slaaptijden liggen min of meer vast, al wordt wel rekening gehouden met het eigen ritme en de slaapbehoefte van de kinderen.
Wij bieden verschillende hoeken voor diverse activiteiten aan. We geven uw kind de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve activiteiten en het opdoen van nieuwe ervaringen, die aansluiten bij de behoeften en interesses van uw kind.

Pukkie+ groep
Op maandag, dinsdag  en donderdag is de Pukkie= groep geopend. Gedurende deze dagen gaan de peuters samen met de vaste pedagogisch medewerkers naar de Pukkie+ groep in de zaal voor extra uitdaging, voorbereiding op de bassischool en er wordt extra VVE aanbod verzorgd.

Buitenspeelruimte
We hebben een volledig omheinde buitenspeelplaats van ruim 285 m2. Op de speelplaats is veel te ontdekken, zo is er een klim-glijhuis, fietsparcours, grote zandbak, houten klimparcours, waterpartij, voor de allerkleinste een speciale buitenbox en nog veel meer. Er is volop buitenspeelgoed en ruimte, zodat er voldoende mogelijkheid tot beweging is, onder continue toezicht van pedagogisch medewerkers.

Open deuren
Bij kinderdagverblijf Puk wordt gewerkt met een open deurenbeleid. Dit is een bewust gekozen pedagogische werkwijze die leidt tot meer uitdaging en meer plezier voor zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers.

Open deuren wil zeggen dat kinderen hun stamgroep kunnen verlaten en zelf de keuze maken in welke ruimte ze willen spelen en met wie. Ze gaan op hun eigen ‘ontdekkingstocht’.
Wij geven op onze eigen wijze vorm aan het toepassen van open deuren, afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groepen. Per dag wordt door de pedagogisch medewerkers onderling overlegt wanneer het open deurenbeleid toegepast wordt.

Talenten van pedagogisch medewerkers worden ingezet voor alle kinderen van het hele kinderdagverblijf en niet alleen voor de kinderen van de eigen groep.
Uitgangspunt is dat kinderen heel goed in staat zijn hun eigen ontwikkeling (mede) vorm te geven als wij ze voldoende mogelijkheden geven.

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap