INHALEN- EN/OF RUILDAGEN


Wanneer de bezetting het toelaat bieden wij de ouders van het kinderdagverblijf en de BSO de mogelijkheid om bij ziekte en/of vakantie gebruik te maken van de gemiste dagdelen. De gemiste dag(delen) kunnen in overleg binnen drie maanden ingehaald worden. Ouders die voor hun kind 3 of meer dagen opvang afnemen kunnen binnen 6 maanden inhalen.

Daarnaast werken wij met een vakantie inhaalkaart. Wanneer u schriftelijk de geplande vakantie aan ons doorgeeft dan bent u, wanneer de bezetting dit toelaat, in de gelegenheid om de gemiste dag(delen) binnen een periode van 6 maanden in te halen. Dit is 3 maanden voor en/of na de vakantie mogelijk. Ouders die voor hun kind 3 of meer dagen opvang afnemen kunnen binnen een periode van 12 maanden inhalen. Dit is 6 maanden voor en/of na de vakantie mogelijk.

Voorbeeld:
- Ouders waarvan het kind 1 of 2 dagen naar de opvang komt: U heeft doorgegeven dat uw kind van 1 t/m 12 juli niet naar het kinderdagverblijf komt. Dan bent u in de gelegenheid om in de periode van 1 april t/m 12 oktober de vakantie in te halen.
- Ouders waarvan het kind 3 of meer dagen naar de opvang komt: U heeft doorgegeven dat uw kind van 1 t/m 12 juli 2021 niet naar het kinderdagverblijf komt. Dan bent u in de gelegenheid om in de periode van 1 januari 2021 t/m 12 januari 2022 de vakantie in te halen.

Voor het ruilen of inhalen van dagen of dagdelen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Feestdagen kunnen niet ingehaald/geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop kinderopvang Puk conform de CAO gesloten is.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan gemiste opvangdagen die niet geruild kunnen worden.
 • Het is niet mogelijk om inhaaldagen te gebruiken als vervanging van de vaste, volgens het contract afgenomen dagen/dagdelen, ook niet om deze op die manier in te vullen voor de afloop van de overeenkomst met Puk. Inhaaldagen zijn te gebruiken tot de dag waarop uw contract afloopt.

Spelregels:                     

 • U dient uw vakantie schriftelijk door te geven, via de mail mandy@kdv-puk.nl of een (vakantie)brief;
 • Het inhalen of ruilen van dagen of dagdelen is alleen mogelijk indien de planning dit toelaat. Dit is afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de personele bezetting. Wij kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten voor een ruiling.
 • Wanneer een inhaaldag gepland is en vervolgens op uw verzoek geannuleerd wordt dan vervalt de mogelijkheid om de dag alsnog in te halen, dit in verband met de planning van kinderen en inzet van medewerkers.
 • Reeds aangevraagde extra opvang kan niet met terugwerkende kracht gewijzigd worden in een ruiling.
 • Het kan in de praktijk soms voorkomen dat aangevraagde ruilingen op de desbetreffende datum niet plaats kunnen vinden. Desgewenst kan de administratie een alternatieve datum voorstellen.
 • Verzoeken tot ruiling worden behandeld in datumvolgorde van aanvraag.
 • Wij maken onze kind-/personeelsplanning een maand van te voren. Hierdoor kunnen wij ruil- of inhaaldagen één maand van te voren bevestigen.
 • Maakt u binnen de zes maanden geen gebruik van de inhaaldag(en), dan komen deze te vervallen;
© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap