KDV TARIEVEN

Afname van de opvanguren geschiedt in dagdelen van 5,5 uur of in hele dagen van 11 uur. De opvang kan per dagdeel afgenomen worden met een minimum van 2 dagdelen per week.

De opvang is inclusief: luiers, doekjes, slaapzak, brood, fruit(hap), melk, sap, tussendoortjes e.d. Diverse zoals; dieetvoeding, flesvoeding en groentepotjes worden van thuis meegegeven.

Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang. U sluit een overeenkomst af met kinderdagverblijf Puk en ontvangt een factuur voor de kosten. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdragen aanvragen bij de Rijksoverheid via www.toeslagen.nl. Voor de aanvraag hebt u het aantal contracturen en de uurprijs nodig. Deze informatie kunt u terug vinden op de offerte welke u ontvangt na de inschrijving.

Sinds 1 januari 2011 wordt de kinderopvangtoeslag enkel door de belastingdienst vergoed aan ouders die gebruik maken van een opvang die geregistreerd is bij het Landelijk Register Kinderopvang.
Het LKR nummer van KDV Puk is: 660855987

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2021: €8,22 per uur.
Overzicht tarieven 2021:

De werkelijke kosten voor de dagopvang worden bepaald door het uurtarief maal 11, dat is € 85,69 per dag. Dit zijn de uren dat kinderdagverblijf Puk open is. Dit wordt omgerekend in een maandtarief wat in rekening wordt gebracht. U ontvangt van ons, na inschrijving, een plaatsingsovereenkomst met alle benodigde gegevens voor de aanvraag bij de belasting.

De CAO vastgestelde feestdagen worden meegenomen in de urenberekening.

Indien er overleg is geweest over extra dagen naast de contracturen, worden deze tegen hetzelfde uurtarief achteraf in rekening gebracht.

Let op! Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap