KENNISMAKING/PLAATSING/WENNEN

 

Kinderopvang Puk biedt de mogelijkheid om geheel vrijblijvend kennis te komen maken op het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang. Het doel van een kennismaking/rondleiding is u kennis te laten maken met onze opvang door:

  • De algemene sfeer te proeven
  • Kennismaken met ons enthousiaste team
  • Bezichtiging van het pand
  • Informatie over onze werkwijze te krijgen

 

Plaatsing

Wat gebeurt er na uw inschrijving?
U ontvangt van kinderopvang Puk een plaatsingsovereenkomst in tweevoud, de algemene voorwaarden kinderopvang, het informatieboekje en een offerte voor de aanvraag voor de tegemoetkoming van het Rijk, welke via de Belastingdienst wordt uitgekeerd (kinderopvangtoeslag). Indien u met de plaatsingsovereenkomst akkoord gaat, dan ontvangen wij graag één van de door u ondertekende exemplaren retour.

Mocht er op de dagen die uw voorkeur hebben geen opvang geboden kunnen worden dan zullen wij dit met u bespreken. Bij een vrijgekomen kindplaats bepaalt de directie van Puk welk kind in aanmerking komt voor plaatsing volgens de voorrang- en plaatsingscriteria.

In de volgende gevallen spreekt men van voorrang:

  • Plaatsing intern (wijziging of hoeveelheid dagen)
  • Broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen

Opzeggen en wijzigen
Opzegging of wijziging dient u schriftelijk of digitaal door te geven. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Is de opvang nog niet gestart? Dan heeft u tot één maand vóór de ingangsdatum de mogelijkheid om de plaatsingsovereenkomst te annuleren en/of dagdelen te minderen. Bij annulering van het gehele contract of bij vermindering van dagdelen worden er € 50,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleert of wijzigt u het contract binnen 1 maand voor de ingangsdatum? Dan geldt de opzegtermijn van 1 maand. De opvangkosten, vanaf startdatum van het contract tot datum van opzegging, worden bij u in rekening gebracht.

Wennen
Kinderopvang Puk vindt het belangrijk dat een kind eerst een wenperiode krijgt voordat het naar de opvang komt.
Deze periode is nodig om kinderen, ouder en pedagogisch medewerkers aan elkaar te laten wennen. Je wilt elkaar leren kennen om zo goed mogelijk voor de kinderen te kunnen zorgen. Eerst vindt er een intakegesprek plaats en wordt er informatie gevraagd over het kind.

 

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap