KIND-VOLG-SYSTEEM

Kinderopvang Puk geeft een brede invulling aan pedagogische visie. Ons standpunt is een respectvolle benadering voor de wensen van ouders en kinderen en duidelijke uitgangspunten voor ieders waarden en normen. Verder krijgt elk kind de mogelijkheid zich individueel en in een eigen tempo te ontwikkelen, zowel cognitief, emotioneel en fysiek.

Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen, maken wij op de dagopvang en peuteropvang gebruik van een kind-volg-systeem dat wordt ingevuld door de mentor van uw kind. Aan de hand van dagelijkse betekenisvolle speel-werkmomenten worden kinderen geobserveerd en worden de bevindingen geregistreerd. De observaties worden meerdere keren per jaar uitgevoerd. Hierdoor wordt de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind inzichtelijk en kunnen we extra stimulans geven bij bepaalde ontwikkelingsgebieden.

Onze pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd om gericht naar kinderen te kijken, hen te stimuleren en hun ontwikkeling te volgen. Daardoor kunnen ze tijdig signaleren of kinderen extra steun of begeleiding nodig hebben.

Jaarlijks worden ouders van de dagopvang en peuteropvang uitgenodigd voor een oudergesprek en worden de bevindingen van het kind-volg-systeem uitgebreid besproken.

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap