OUDERCOMMISSIE

Het is goed als ouders meedenken over de beste manier van kinderopvang. Dat was voor kinderopvang Puk ook de reden om een oudercommissie op te richten die regelmatig met de organisatie rond de tafel zit. De oudercommissie bestaat uit ouders die zich betrokken voelen bij kinderopvang Puk, en zich daar ook voor in willen zetten. Samen wisselen zij ervaringen uit en bespreken eventuele verbeteringen of veranderingen. Het gaat daarbij om zaken als de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden en de Risico-Inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Gezondheid (RIE). De oudercommissie heeft op deze zaken adviesrecht. Daarnaast is de oudercommissie betrokken bij het organiseren van ouderavonden en/of feesten.

Kinderopvang Puk beschikt over twee oudercommissies:

Oudercommissie Kinderdagverblijf Puk
Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie: oudercommissie@kdv-puk.nl.

Oudercommissie Buitenschoolse opvang Puk
Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie: oudercommissie@bso-puk.nl.

Leden voor de oudercommissie peuteropvang gezocht
Voor onze peuteropvang zijn we op zoek naar minimaal 3 ouders die in de oudercommissie van peuteropvang Puk willen. De oudercommissie vergadert ongeveer 2x per jaar.
Als oudercommissie help je Puk mee met het nadenken over allerlei verschillende onderwerpen en help je mee met het organiseren van leuke activiteiten.
Heb je interesse of vragen dan horen wij het graag. Je kunt ons mailen via info@kdv-puk.nl of geef het door aan één van onze medewerkers van de groep.

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap