OUDERCONTACTEN

Kinderopvang Puk vindt het belangrijk dat er een goed en intensief contact is tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Voor het grootste deel komt dit tot stand bij het brengen en halen van uw kind. Wij maken gebruik van een zogenaamd “online dagboek”. In dit dagboek kunt u eventuele belangrijke of leuke informatie schrijven, bijvoorbeeld veranderingen in eet-en slaapritme. De pedagogisch medewerkers schrijven hoe de dag verlopen is en wat het kind gedaan heeft bij Puk. Op deze manier blijven zowel u als wij goed op de hoogte van het welbevinden van uw kind.

Kinderopvang Puk is actief op Facebook. Tijdens het intakegesprek vragen wij ouders toestemming voor het plaatsen van gepaste foto’s op onze Facebookpagina. Per locatie worden wekelijks leuke foto’s gepost zodat u nog meer betrokken wordt bij de dagelijkse bezigheden van uw kind bij Puk.
Ook wanneer u zelf geen Facebook heeft kunt u ons volgen.
Ga naar google en voer in: Facebook Kinderdagverblijf Puk.

Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang vinden jaarlijks oudergesprekken plaats over de ontwikkelingen en het welbevinden van uw kind. Het spreekt voor zich dat er altijd gelegenheid is om op eigen initiatief een gesprek te plannen. Verder wordt u als ouder op de hoogte gehouden van organisatorische zaken, zoals voorgenomen activiteiten of de introductie van nieuw personeel, via (nieuws)brieven, het whiteboard of ouderavond.

Jaarlijks houden wij een tevredenheidsonderzoek onder de ouders. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de kwaliteiten van Puk te toetsen en waar mogelijk verder te verbeteren.

Maandelijks ontvangt u een nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen die zich afspelen binnen Puk.

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap