PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

De betrokkenheid van onze pedagogisch medewerkers blijkt op de eerste plaats uit hun interesse voor kinderen. Vanuit deze belangstelling volgden zij een opleiding die voldoet aan de eisen van de CAO-kinderopvang. Dat houdt in: ten minste een PW-3 diploma of vergelijkbare opleiding. Tevens bezitten al onze vaste pedagogisch medewerkers een geldig diploma kinder-EHBO en BHV (Bedrijfshulpverlening).

Dagelijks zijn er meerdere pedagogisch medewerkers aanwezig met een VVE-certificaat (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) en alle vaste medewerkers van de baby/dreumes groep zijn in het bezit van een certificaat tot babyspecialist.

Naast beroepsmatige interesse staan onze pedagogisch medewerkers open voor de denkwereld van kinderen.

Zij stimuleren de kinderen in hun ontplooiing en volgen hen tijdens hun sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling.

Al onze medewerkers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

 

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap