VISIE EN BELEID

Onze pedagogische visie is gebaseerd op het kindbeeld. Het kindbeeld is hoe wij kinderen en hun ontwikkeling zien:

  • Elk kind wordt geboren met een eigen karakter. Wij benaderen kinderen met respect. Belangrijk is dat we goed naar elkaar luisteren en kijken, want elk kind is anders en heeft andere behoeftes.
  • Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wij willen kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen; we gaan er van uit dat kleine kinderen ontwikkelen door te leren en te ervaren. Dit doen wij door een positieve benadering, complimenten en begeleiding zijn daarbij heel belangrijk.
  • Elk kind is nieuwsgierig en onderzoekend. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich prettig voelt bij Kinderopvang Puk en dat het plezier heeft.
  • Elk kind verwondert zich, ontdekt, ziet en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaringen op te doen. Wij willen het kind uitdaging en verwondering bieden en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Dat doen we door aandacht te besteden aan speelgoed, inrichting, muziek, taalontwikkeling en beweging.

 

Pedagogisch beleidsplan
Kinderopvang Puk werkt vanuit een pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen. Ons pedagogisch beleidsplan beschrijft de doelen die wij nastreven en het pedagogisch handelen dat daaruit voortvloeit. Het pedagogisch beleidsplan kunt u inzien via de ouderinlog op onze website.

 


 

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap