Plaatsingsprocedure

Inschrijving, plaatsing, contract, opzegging en wijzigingen

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven voor voorschoolse en/of buitenschoolse opvang vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. U kunt uw kind digitaal inschrijven via onze website of gebruik maken van het inschrijfformulier buitenschoolse opvang. Dit formulier kunt u downloaden via onze website www.kdv-puk.nl/inschrijven of opvragen bij de pedagogisch medewerker. Inschrijven is gratis.

Plaatsingsprocedure
Mocht er op de dagen die uw voorkeur hebben geen opvang geboden kunnen worden dan zullen wij dit met u bespreken.
U ontvangt van Puk een plaatsingsovereenkomst in tweevoud en het informatieboek. Indien u met de plaatsingsovereenkomst akkoord gaat, dan ontvangen wij graag één van de door u ondertekende exemplaren retour.

De plaatsing
Voordat u daadwerkelijk van onze opvang gebruik gaat maken nodigt de pedagogisch medewerker van de locatie u uit voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek krijgt u aanvullende informatie. Indien nodig wordt er samen met u een wenschema gemaakt. Tijdens dit gesprek worden er ook een aantal akkoordverklaringen besproken en ondertekend. Het gaat hier om spontane uitstapjes, foto of film voor op de website en Facebook, op eigen gelegenheid naar de BSO komen.

Contractduur
Het contract loopt vanaf de contractdatum tot de dag dat uw kind naar de middelbare school gaat. Eerder stopzetten is mogelijk op basis van onderstaande voorwaarden.

Wijzigingen
Wijzigingen van de gegevens, zoals op het inschrijfformulier zijn vermeld, geeft u door middels een wijzigingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de locatie of u geeft de wijziging digitaal door: info@bso-puk.nl

Afwezigheid
Als uw kind een dag niet naar de opvang komt, vragen wij u dat voor 9:00 uur door te geven aan de locatie. Wij horen dat graag zo vroeg mogelijk. U kunt ons bereiken op telefoonnummer:
06-57148409

Opzeggen
Opzegging of wijziging dient u schriftelijk of digitaal door te geven. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Is de opvang nog niet gestart? Dan heeft u tot één maand vóór de ingangsdatum de mogelijkheid om de plaatsingsovereenkomst te annuleren en/of dagdelen te minderen. Bij annulering van het gehele contract of bij vermindering van dagdelen worden er € 50,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleert of wijzigt u het contract binnen 1 maand voor de ingangsdatum? Dan geldt de opzegtermijn van 1 maand. De opvangkosten, vanaf startdatum van het contract tot datum van opzegging, worden bij u in rekening gebracht.