Sport BSO

Op BSO Puk worden dagelijks sport- en spelactiviteiten aangeboden. Elke maand wordt er een andere sport beoefenend en er worden wekelijks andere spelactiviteiten aangeboden. Sport wordt de hele maand op een vaste dag in de week georganiseerd. De maand daarop wordt een nieuwe sport op een andere vaste dag in de week aangeboden. Dit geldt ook voor de spelactiviteiten. Dit zal steeds rouleren zodat alle BSO kinderen van deze service gebruik kunnen maken.

Niet alle kinderen hebben dezelfde interesses, daarom worden de activiteiten voor een deel door de kinderen zelf bepaald. De pedagogisch medewerkers gaan met regelmaat in overleg met de kinderen en ontwikkelen plannen. Wij hechten veel waarde aan dit proces omdat de kinderen hierdoor hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen.

 Omdat we 2 groepen hebben, wordt de sport BSO in beide groepen apart verzorgd. Zo kunnen we de Bosuilen (7-13 jaar) al meer diepgang bieden. Daar tegenover brengen we de Boskabouters spelenderwijs de sport.

De sport wordt dagelijks Van 16.00 tot 17.15 uur beoefend. Afhankelijk van de sport en het weer wordt de sport BSO in de grote gymzaal of buiten uitgeoefend. De grote gymzaal is altijd vrij tot half zes, dus bij slecht weer kunnen we hier altijd naar toe uitwijken. Na de sport lopen we gezamenlijk weer terug naar de groep.

Doordat we de sporten zelf uitoefenen of anders meegaan ter begeleiding is het voor de kinderen minder spannend, de kinderen kennen de pedagogisch medewerker(s).

Door de sport een maand lang op dezelfde dag uit te voeren kunnen de kinderen zich ook verdiepen in de sport. Hierdoor gaat de sport meer leven, want als je de regels weet, wordt het natuurlijk alleen maar leuker. Om deze reden worden bepaalde sporten twee maal per jaar georganiseerd en komen andere sporten jaarlijks terug.

Hieronder is een voorbeeldschema wat we hanteren:

 

September
Maandag dinsdag donderdag
Levend Stratego korfbal Flessenvoetbal
Ren je rot Korfbal Ballonnentennis
Flessenvoetbal Korfbal Levend Stratego
Ballontennis Korfbal Ren je rot