Betalingsvoorwaarden

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang bij Kinderdagverblijf Puk dan ontvangt u op of rond de 19e van de maand een factuur betreffende opvang voor de komende maand . Het bedrag wordt rond de 1 ste van de maand, bij voorkeur per automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De factuur wordt via e-mail aan u verzonden.

Eventuele bezwaren dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden.

Bij niet tijdige betaling of wanneer de automatische incasso geweigerd wordt ontvangt u éénmalig kosteloos een herinnering met hierin het verzoek om binnen 14 dagen de betaling te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt een bedrag van €7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling niet binnen de daarna gestelde termijn geschied, bent u in verzuim en heeft Kinderdagverblijf Puk het recht om de opvang te beëindigen en het verschuldigde uit handen te geven. Uw betalingsverplichting, ook over de overeengekomen opzegtermijn van één maand, blijft onverkort bestaan.

Heeft u betalingsproblemen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met kinderdagverblijf Puk, zodat er eventueel een betalingsregeling getroffen kan worden.