Visie

Onze pedagogische visie is gebaseerd op het kindbeeld. Het kindbeeld is hoe wij kinderen en hun ontwikkeling zien:

  • Elk kind wordt geboren met een eigen karakter. Wij benaderen kinderen met respect. Belangrijk is dat we goed naar elkaar luisteren en kijken, want elk kind is anders en heeft andere behoeftes.
  • Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wij willen kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen; we gaan er van uit dat kleine kinderen ontwikkelen door te leren en te ervaren. Dit doen wij door een positieve benadering, complimenten en begeleiding zijn daarbij heel belangrijk.
  • Elk kind is nieuwsgierig en onderzoekend. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich prettig voelt bij kinderdagverblijf Puk en dat het plezier heeft.
  • Elk kind verwondert zich, ontdekt, ziet en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaringen op te doen. Wij willen het kind uitdaging en verwondering bieden en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Dat doen we door aandacht te besteden aan speelgoed, inrichting, muziek, taalontwikkeling en beweging.

Bij kinderdagverblijf Puk wordt gewerkt met een Open deurenbeleid. Dit is een bewust gekozen pedagogische werkwijze die leidt tot meer uitdaging en meer plezier voor zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers. Open deurenbeleid wil zeggen dat kinderen hun stamgroep kunnen verlaten en zelf de keuze maken in welke ruimte ze willen spelen en met wie. Ze gaan op hun eigen ‘ontdekkingstocht’. Wij geven op onze eigen wijze vorm aan het open deurenbeleid, afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groepen. Per dag wordt door de pedagogisch medewerkers onderling overlegt wanneer het Open deurenbeleid toegepast wordt.

Talenten van pedagogisch medewerkers worden ingezet voor alle kinderen van het hele kinderdagverblijf en niet alleen voor de kinderen van de eigen groep. Uitgangspunt is dat kinderen heel goed in staat zijn hun eigen ontwikkeling (mede) vorm te geven als wij ze voldoende mogelijkheden geven. Elk kind heeft een eigen stamgroep: de ruimte waar de kinderen gebracht/gehaald worden en eten/drinken.

Kinderdagverblijf Puk

Cindy Gruijters en Susan Welten