Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor Kinderdagverblijf Puk daarom een constant aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is.

Bij het inrichten van de groepen, slaap-/verschoonruimte en de buitenspeelruimte, is gekeken naar een brand- en kindveilige omgeving. Deze voldoet aan het nieuwe Wet Kinderopvang en de landelijke richtlijnen van de GGD.

De GGD inspecteert jaarlijks op veiligheid, hygiëne, pedagogisch beleid en protocollen. Alle vaste pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een BHV-diploma ook zijn er afspraken gemaakt met een huisarts, in geval van onverwachte handelingen of calamiteiten.

Kinderdagverblijf Puk heeft een Hygiëne plan met als basis de richtlijnen van de GGD. Door het dagelijks invullen van het schoonmaakschema is er een constante controle mogelijk. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie & evaluatie gehouden. Op de volgende punten:

  • Veiligheid;
  • Gezondheid;
  • ARBO.

Zo maken we (werk)risico’s binnen het kinderdagverblijf inzichtelijk en verbeteren we de punten.

Wij maken bij Puk gebruik van een elektronische deurbel met camera. Dit houdt in dat tussen 9:00 uur en 17:00 uur de deur op slot is en u dient aan te bellen.
Tussen 7:30-9:00 uur en tussen 17:00-18:30 uur is de deur niet op slot en kunt u vrij binnen lopen.

Bijzonder belangrijk is het luchtverversingssysteem, hierdoor wordt de lucht in de groepsruimte en slaapruimte voortdurend ververst. Zodoende is de kans minder groot dat ziektekiemen overgedragen worden.

De elektra is geïnstalleerd boven 150 cm. De ramen onder 120 cm zijn voorzien van kindveilige beglazing. Er zijn veiligheidsstrippen op alle binnendeuren aangebracht.

Op de vloer ligt een hoogwaardige, kwalitatieve en kindvriendelijke vloer met anti slip en de muren zijn gemaakt van materialen die makkelijk schoon te houden zijn.

Uiteraard is het pand brandveilig verklaard door de Regionale Brandweer in Deurne. Tevens hebben wij een uitgebreid nood- en ontruimingsplan welke twee maal per jaar in de praktijk wordt getoetst. Binnen kinderdagverblijf Puk zijn diverse brandbestrijdings- en EHBO- middelen. De pedagogisch medewerkers worden uiteraard getraind om met deze middelen om te gaan.

De buitenspeelruimte is voorzien van een kindveilige afrastering van 180 cm hoog en is zo ingericht dat uw kind veilig kan spelen, uiteraard onder toezicht van pedagogisch medewerkers.

Kinderdagverblijf Puk heeft de, voor een kinderdagverblijf, vereiste verzekeringen afgesloten, waaronder een ongevallenverzekering.