VVE

Wij bieden gedurende de dag activiteiten aan vanuit het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar. Naast de taalontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels.

Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop: Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals bijvoorbeeld ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is de schakel tussen pedagogisch medewerker en het kind.

Er zijn elke 6 weken nieuwe thema’s. Voor het hele jaar staan de thema’s vast. Elk thema heeft een eigen lijst met woorden die extra aandacht krijgen.

Uk & Puk bestaat uit tien thema’s:

 1. Welkom Puk!
 2. Knuffels
 3. Hatsjoe!
 4. Hoera!
 5. Wat heb jij aan vandaag?
 6. Regen
 7. Dit ben ik
 8. Eet smakelijk!
 9. Reuzen en kabouters
 10. Oef, wat warm!

Daarnaast heeft ons enthousiaste team zelf ook verschillende thema’s uitgewerkt o.a.:

 • Boerderij
 • Beroepen
 • Kerstmis
 • Sinterklaas
 • Circus

Pedagogisch medewerkers voeren per thema diverse activiteiten uit. Per thema worden activiteiten gedaan in een grote of kleine groep of individueel. De eigen inbreng van het kind is het belangrijkste binnen elke activiteit.

De activiteiten zijn zo beschreven dat baby’s, dreumesen en peuters op hun eigen manier kunnen meedoen. Bijvoorbeeld bij de activiteit ‘Schone kleren voor Puk’, spelen de baby’s met kleren in een wasmand. Elke baby speelt op zijn eigen manier. De één voelt aan de verschillende stoffen, de ander gooit alles uit de wasmand en de volgende stopt het er weer in. Uitgangspunt bij elke activiteit is dat de kinderen veel eigen inbreng hebben. Bij de peuters heeft Puk een grote rol in de activiteit. Puk heeft geknoeid, zijn kleren zijn vies. Er wordt een probleem geïntroduceerd en hoe lossen de peuters dat op? Uit de wasmand zoeken ze schone kleren voor Puk. Maar welke kleren passen? Wat is te groot en wat te klein?

Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de thema’s en activiteiten, dit gebeurt d.m.v.:

 • Voor elk thema ontvangen ouders een brief met informatie over het komende thema, welke activiteiten wij gaan doen en hoe ouders hier thuis op in kunnen spelen;
 • Door de inrichting op de groep;
 • Op het VVE-informatiebord kunnen ouders zien welke activiteiten er wekelijks aangeboden worden.
 • Tijdens het halen, brengen, schriftje, Facebook en de Nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over het thema en de activiteiten.

Tussen VVE thema’s in hebben we twee zogenoemde ‘rustweken’. Zodoende worden kinderen in de gelegenheid gesteld om het thema langzaam aan los te laten. Om kinderen gedurende de twee weken alsnog van een VVE aanbod te voorzien organiseren we standaard een Boekenweek en een Activiteitenweek. Ouders kunnen via het VVE-informatiebord zien welk boek en bijbehorende activiteiten er aangeboden worden.