GGD rapport

Vanaf januari 2012 is het binnen de kinderopvang verplicht het GGD rapport openbaar te maken op de website. Daarom vindt u hieronder een link naar de meest recente versie van het rapport over ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.