Klachten

Kinderopvang Puk vindt het belangrijk om zorgvuldig met klachten om te gaan. Wij willen namelijk dat kinderen en ouders tevreden zijn en blijven.

Als ouders om een of andere reden teleurgesteld zijn in onze werkwijze, onze medewerkers of in onze organisatie, vindt Puk het belangrijk dat ouders dit melden.

Kinderopvang Puk heeft een intern klachtreglement dat u op onze website kan nalezen onder de ouder inlog. Indien een klacht niet door de pedagogisch medewerker of door de directie intern opgelost kan worden, kunnen ouders zich rechtstreeks richten tot een onafhankelijke externe klachtencommissie, de Geschillencommissie Kinderopvang .

Elke klacht of uiting wordt vastgelegd op het interne verbeterformulier.